VÅTLACKERING

Våtlackering

Brehmers Industrilack är ett komplett lackeringsföretag beläget i Tranås. Det innebär att vi även erbjuder våtlackering på plast, trä och metall. Vid våtlackering använder vi oss antingen av vatten- eller lösningsmedelsbaserade färger, helt efter kundens behov.

På vår anläggning i Tranås finns det två lackeringslinor samt en ugn för snabbtorkning. Med våtlack så vill man ofta uppnå två saker, dels så vill man se till att ytan blir extra slitstark och färgen kan ses som en slags ytbehandling. Dels är det förstås så att man vill få fram en estetik och en  skönhet. Våtlackeringen erbjuder en stor variation av färgnyanser och man kan vara otroligt specifik.

Våtlackering är särskilt intressant om ni är ute efter att ge ett metallobjekt (exempelvis bildelar) exakta färgnyanser och/eller få en yta med så vacker finish som möjligt och den kan åstadkommas med våtlackeringen. Butiksinredningar är ett annat exempel på när våtlackering är ett bra alternativ. Ibland tål produkten inte högre temperaturer och då är våtlack det naturliga valet. Brehmers Industrilack använder vattenbaserade färger i möjligaste mån, men där det krävs kan vi också lackera med lösningsbaserade färger.

Material som vi kan våtlackera:

  • Trä
  • Plast
  • Olika metaller

Miljöaspekter

När vi våtlackerar så måste vi ta hänsyn till det lösningsmedel som ingår i färgen. Till detta hör naturligtvis även att inte slösa med färgen, utan att tvärtom utnyttja den så effektivt som det går utan onödigt spill. I våra lokaler har vi den skyddsutrustning som krävs för att utföra ett säkert arbete.

Vi försöker, närhelst det är möjligt, att välja material och metoder med minsta miljöpåverkan.

Anlita gärna ett miljömedvetet företag som Brehmers Industrilack för den här typen av lackeringsuppdrag.

Kontakta oss gärna på info@brehmerindustrilack.se