PULVERLACKERING

Pulverlackering kräver inga lösningsmedel

För bästa resultat utför vi pulverlackering manuellt. Vi pulverlackar små till stora serier och är flexibla tack vare att vi kan göra snabba kulörbyten. På vår anläggning i Tranås kan vi pulverlackera gods upp till 4 meter långa, 1,8 meter breda och 2,3 meter höga.

Att lackera en produkt är en av flera metoder för att skydda produktens yta mot allt för snabb nedbrytning. För minsta påverkan på natur och hälsa är pulverlackering optimalt, här används inga lösningsmedel. Färgen sprutas på produkten som ett torrt pulver vilket gjorts statiskt med hjälp av en elektrisk laddning. Den elektriska laddningen leder till att färgen lägger sig som ett jämnt lager över den yta som ska färgas. Därefter härdas ytan genom att produkten utsätts för hög temperatur en viss tid. Då flyter lacken ihop till en homogen yta, tränger in och fyller ut sprickor och hörn. När föremålet har kallnat är pulverlackeringen färdig.

Det finns två typer av pulverlack och vi på Brehmers Industrilack arbetar med typ 2:

Typ 1 genomgår en kemisk process där olika ingredienser skapar polymerer som ger lacken dess styrka.
Typ 2 smälter under härdningsprocessen och på så sätt formar den sammanhängande ytan på föremålet.

Fördelarna med pulverlack är många.

  • Föremålet får en längre livslängd.
  • Jämfört med lackering med våtlack så ger pulverformen en jämnare och finare applicering av hörn och kanter.
  • Ger lite spill eftersom det pulver som inte träffar föremålet kan samlas upp och återanvändas.
  • Pulverlack kan blandas med olika komponenter för att skapa ytor med låg friktion eller med antistatiska egenskaper.
  • Möjlighet att lägga på tjockare lager av pulverlack jämfört med våtlack, eftersom våtlacken börjar rinna om den blir för tjock.

Testa oss gärna, kontakta oss i Tranås på info@brehmerindustrilack.se