PULVERLACKERING

Pulverlackering kräver inga lösningsmedel

Att lackera en produkt är en av flera metoder för att skydda produktens yta mot allt för snabb nedbrytning. En väl utförd lackering skyddar produkter från yttre påverkan såsom korrosion, UV-strålning, kemikalier och slitage. Något som bidrar till att förlänga produktens livslängd.

Valet av färg blir också allt viktigare för att differentiera en produkt på marknaden. Kunder efterfrågar alltmer unika färger och effekter på sina produkter.

För att uppnå optimalt resultat utför vi pulverlackering manuellt. Vi behandlar allt från små till stora serier och vår flexibilitet möjliggör snabba kulörbyten. Vid vår anläggning i Tranås har vi två pulveranläggningar där vår stora anläggning har kapacitet för gods med mått upp till 4 meter i längd, 1,8 meter i bredd och 2,3 meter i höjd. Vår mindre anläggning kan lacka gods med mått upp till 2,8 meter i längd, 0,8 meter i bredd och 1,5 meter i höjd.

Miljövänlig ytbehandlingsmetod

Pulverlackering anses generellt vara en mer miljövänlig ytbehandlingsmetod jämfört med våtlackering, särskilt när det gäller minskad miljöpåverkan och användning av skadliga kemikalier. Det är en ”torr” process som inte kräver användning av lösningsmedel. Därför genererar den mycket låga eller inga flyktiga organiska föreningar (VOC), vilket minskar luftföroreningar och negativ påverkan på luftkvaliteten.

Hur går pulverlackering till?

Färgen sprutas på produkten som ett torrt pulver vilket gjorts statiskt med hjälp av en elektrisk laddning. Den elektriska laddningen leder till att färgen lägger sig som ett jämnt lager över den yta som ska färgas. Därefter härdas ytan genom att produkten utsätts för hög temperatur en viss tid. Då flyter lacken ihop till en homogen yta, tränger in och fyller ut sprickor och hörn. När föremålet har kallnat har produkten fått sin pulverlackade yta.

Det finns två olika typer av pulverlack beroende hur processen genomförs.

– Typ 1: pulverlacken genomgår en kemisk process där olika ingredienser skapar polymerer som ger lacken dess styrka.
– Typ 2: pulverlacken smälter under härdningsprocessen och formar på så sätt den sammanhängande ytan på föremålet.

Vi på Brehmers Industrilack arbetar med typ 2 – att genom en härdningsprocess smälta pulvret. Tekniken resulterar i en hård och tålig yta som motstår repor, slitage och kemiska påverkningar bättre än många andra ytbehandlingar.

Det finns fler fördelar:

  • Pulverlackering ger en jämn och enhetlig ytfördelning, vilket resulterar i en estetiskt tilltalande finish.
  • Pulverlacker som härdas ger en bättre UV-resistens.
  • Pulvret som används finns i ett brett spektrum av färger och finishar, inklusive metalliska och texturerade ytor.
  • Härdningen sker relativt snabbt i ugnen vilket gör processen effektiv och tidsbesparande.
  • Överskottspulver kan återanvändas, vilket minskar mängden avfall och resursanvändning.

 

Har du en produkt som du vill lackera? Behöver du råd om vilken teknik du ska välja? Tveka inte att kontakta oss