BLÄSTRING

Blästring och rengöring är grunden för ett perfekt slutresultat

Vid all lackering krävs en grundlig förbehandling av de ytor som ska lackeras, detta för att det slutliga resultatet ska bli så bra som möjligt.

Vi på Brehmers Industrilack erbjuder två olika typer av förbehandling inför en lackering.

  • Rengöring genom en flerstegstvätt.
  • Mekanisk rengöring genom blästring.

Valet mellan blästring och flerstegstvätt beror på ytan som ska behandlas och de specifika kraven på ytbehandling. Vissa ytor kan kräva blästring för att avlägsna rost eller starkt bunden färg, medan andra ytor kan vara lämpliga för en flerstegstvätt för att rengöra och förbereda dem inför lackering.

Flerstegstvätt – ett miljövänligt alternativ

Att använda en flerstegstvätt som ett alternativ till blästring är en vanlig metod för att förbereda ytor inför lackering eller andra typer av ytbehandlingar. En oren yta kan leda till fula ojämnheter i det färdiga resultatet.

Flerstegstvätt har mindre påverkan på miljön jämfört med blästring, eftersom det inte genererar partiklar eller damm under själva processen.

Olika metaller kan kräva olika förbehandlingar. En flerstegstvätt innebär vanligtvis en serie av tre rengöringssteg som avlägsnar smuts, fett, olja, oxid och metallflis samt andra föroreningar från ytan.

På vår anläggning i Tranås tvättas, förbehandlas och torkas produkten innan den går vidare till lackering.

Slungblästring
Vi hjälper dig med ett perfekt underarbete
Blästring i box

Så här går processen till:

  1. Genom avfettning avlägsnar vi oljor och fett som kan förhindra att lacken fäster ordentligt.
  2. Därefter sköljs ytan noggrant med vatten i två steg för att ta bort eventuellt kvarvarande avfettningsmedel och lösa föroreningar.
  3. Därefter torkas detaljerna för att undvika att vattenfläckar bildas.

Blästring för bästa underlaget

Blästring är en förberedande process inför lackering. Processen skapar en yta där lacken kan fästa ordentligt för att ge en högkvalitativ och tålig yta med ett estetiskt tilltalande och hållbart resultat.

Innan blästring påbörjas, måste ytan förberedas genom att ta bort eventuell löst sittande smuts, olja eller fett. Detta säkerställer att blästringen kan utföras effektivt och att ytan får en jämn och hållbar finish. För själva blästringen används ofta olika material som sand, stålpartiklar, glas eller plastkulor. Vi blästrar med stålkulor och accelererar blästermedlet med slunghjul eller tryckluft.

Själva blästringsprocessen innebär att stålkulorna med hög hastighet slungas mot ytan med hjälp av tryckluft. Blästermedlet agerar som ett slags ”skott” som tar bort orenheter och gammal färg genom att slipa ytan – vilket ger ett mycket bra underlag att lackera på.

Vi erbjuder slungblästring av mindre detaljer, även i serier. I det fallet accelereras stålkulorna med slunghjul.

Som komplement till slungblästring finns vår stora blästerhall där vi manuellblästrar större och även ömtåligt gods.

 

Behöver du hjälp med ett bra underarbete är du välkommen att kontakta oss info@brehmersindustrilack.se