BLÄSTRING

Blästring och rengöring är grunden för ett perfekt slutresultat

Inför en lackering behöver produkterna förbehandlas, antingen genom blästring eller vår 4-stegstvätt.

 

Rengöring genom 4-stegstvätt

Vid all lackering krävs en grundlig förbehandling av de ytor som ska lackeras, detta för att det slutliga resultatet ska bli så bra som möjligt. På vår anläggning i Tranås tvättas, förbehandlas och torkas produkten innan den går vidare till lackering. Det kan finnas rester kvar som damm, olja, oxid, metallflis eller dylikt från tillverkningen av produkten. En oren yta kan leda till fula ojämnheter i det färdiga resultatet. Olika metaller kan kräva olika förbehandlingar.

Blästring för bästa underlaget

I vår stora blästerhall kan vi ta emot större gods. Vi kan också erbjuda slungblästring av mindre detaljer, även i serier. Blästringen bygger på att partiklar, i hög hastighet träffar och påverkar produktens yta. Det är en mekanisk förbehandling som slipar ytan och som ger ett mycket bra underlag att lackera på.

Vi blästrar med stålkulor och accelererar blästermedlet med slunghjul eller tryckluft. Blästringen är ett viktigt led i förbehandlingen inför lackningen och den påverkar i hög grad det slutliga resultatet.

Behöver du hjälp med ett bra underarbete är du välkommen att kontakta oss
info@brehmerindustrilack.se

Slungblästring
Vi hjälper dig med ett perfekt underarbete
Blästring i box