AKTUELLT

Certifiering

Nu är Brehmers Industrilack certiferade enligt ISO 9001, 14001 och 45001. Certifieringen är ett fantastiskt bevis på att vi arbetar i rätt riktning vad gäller kvalitetsarbete samt miljö- och arbetsmiljöarbete.