Verksamhetspolicy

 

Brehmers Industrilack AB ska erbjuda kunderna våt- och pulverlackerade detaljer i rätt kvalitet i rätt tid till konkurrenskraftiga priser. Vi skall värna om och bidra till utvecklingen mot en bättre miljö samt upprätthålla en hög standard på arbetsmiljö och minimera ohälsa. 

Detta innebär att: 

  • Vi tar reda på våra kunders krav och önskemål samt följer gällande lagar och författningskrav som är tillämpliga inom vårt verksamhetsområde.

 

  • Verksamheten ska bedrivas med hänsyn till minimal miljöpåverkan för att förebygga föroreningar och därmed skydda miljön. Vi ska då det är möjligt föreslå alternativ till lösningsmedelsbaserad färg, ha en effektiv användning av vår brännugn, vidta åtgärder för att minska elförbrukningen samt göra rätt direkt för att minimera onödiga transporter.

 

  • Vi drar lärdom av våra erfarenheter och strävar ständigt efter att förbättra vår verksamhet och därmed också vårt verksamhetssystem.

 

  • Vi ska sträva efter att arbetsmiljön är säker, trevlig och utvecklande för de anställda samt ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang och medvetenhet i kvalitets- och miljöfrågor.

 

  • Alla medarbetare ansvarar för att säkra kvaliteten på det egna arbetet.

 

  • Vi är flexibla och är snabba att leverera.