Pulverlackering:

På Katarpsvägen i Tranås finner du vår pulverlackering som vi anskaffade år 2005. Vi pulverlackar små till stora serier men även enstyck som vi är bra på eftersom snabba kulörbyten inte är några problem.
Godset tvättas först i vår 4-stegstvätt med alkalisk avfettning.

Våtlackering

Eftersom vi är ett komplett lackeringsföretag så har vi givetvis också våtlackering.
I vår moderna anläggning på Spårgatan i Tranås kan vi lacka både vattenbaserat och lösningsmedelbaserat,men vi lackar helst vattenbaserat med tanke på vår miljö och vår ISO 14001 miljöcertifiering.

Blästring

I vår blästerhall eller i vår nya slungbläster kan vi blästra godset innan lack. Vi erbjuder blästring på små och stora detaljer samt blästring av släp och lastbilar. Om ni önskar enbart blästring så ombesörjer vi även det.